Застраховка за вашето бизнес имущество - ЗАД България

Тази застраховка е предназначена да отговори на нуждите на големите предприятия и хотелски комплекси.  Целта на този продукт е да осигурява най-пълна застрахователна защита на имуществото на бизнеса. Покриват се всички ненаименовани рискове с основни изключения: Военни действия, бунтове, стачки и др., Ядрена реакция, разлив на ядрено гориво; тероризъм и терористични действия.

Подобни обяви

  • Контакти: ЗАД България
  • 0700 13 555
  • www: https://zadbg.bg/business-clie
  • Създадена:
  • Изтича: 09.02.2019 00:00
  • Преглеждания: 57