Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език

МОДЕЛ 2017 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ

Резултатите от диагностиката излизат директно на български език

Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.

Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни науки.


Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето здраве

Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.


Цена 450 лв

0877540309
0895611643
БГ-Магазин

За повече информация  посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net

Галерия

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език

Подобни обяви

  • Цена: 450
  • Контакти: shopbg
  • 0877540309
  • www: http://www.bgmag.net/category/
  • Създадена:
  • Изтича: 19.02.2019 00:00
  • Преглеждания: 125