Внимание! Тази обява е с изтекла валидност.

Разговорен английски

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво А1,А2,В1 и В2.
  Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством  диалози и  дискусии.
  Темите са :
-      ежедневие
-      свободно време,
-      пазаруване,
-      културни събития,
-      семейство,
-      бит и начин на живот,
-      образование,
-      околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални конструкции в  среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те  допълват традиционните езикови курсове.
  Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като  обогатяват речниковия запас на курсистите .
Организираме :
-      разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
-        индивидуални разговорни срещи
-        интересни преподаватели
-        Разговори с англичани и американци .
-        Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови неща лесно .
  Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
  Свържете се с нас по:
e-mail [email protected]   Facebook: Ability language school
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu

Галерия

Разговорен английски

Подобни обяви