Български език за чужденци – корпоративно обучение

Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :

Български език за чужденци
гарантиращо  бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
            - английски
            -френски
            -немски
            - руски
            - сръбски
            - хърватски
          - словенски
  Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите  , особеностите и народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза адаптация в новата чуждо езикова среда .
  Школа Абилити предлага собствена учебна система .  Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход  и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•      Грамматика
•    Фонетика
•    Разговор
•    Четене
•    Слушане
  .
  Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•    общ курс по български
•    бизнес курс 
•    разговорен курс за  усъвършенстване на  езиковите умения  .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.

Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци , индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .

- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел:  0878 46 74 29 ,
e-mail: [email protected]
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu

Галерия

Български език за чужденци – корпоративно обучение

Подобни обяви

  • Създадена:
  • Изтича: 12.06.2019 00:00
  • Преглеждания: 33