Внимание! Тази обява е с изтекла валидност.

Бизнес английски- ПЪРВО ниво

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
За повече информация : тел.  0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: [email protected]
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school

Галерия

Бизнес английски- ПЪРВО ниво

Подобни обяви