Внимание! Тази обява е с изтекла валидност.

мМеталотърсач - монетарник

Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.)
Не се влияе от вода, метални соли в почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация.
В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на професионални и
любителски металотърсачи, както и книгата “Калетата по българските земи”.
http://gold2013.tk/ 
https://www.youtube.com/watch?v=fOlLtjit9JE
https://www.youtube.com/watch?v=fOlLtjit9JE&feature=youtu.be

Галерия

мМеталотърсач - монетарник
мМеталотърсач - монетарник
мМеталотърсач - монетарник
мМеталотърсач - монетарник
мМеталотърсач - монетарник

Видео