Мини комплексен въздухопречиствател - мултифункционален НЕРА въздухопречиствател за дома, офиса и автомобила

универсален мини йонизатор, озонатор и ароматизатор със сменяем комплексен филтър (прахоулавящ, НЕРА, активен карбонов, фотокатализационен) и вентилатор. Пречиства и обезпрашава въздуха, обогатява го с полезни за дишане отрицателни йони, премахва лоши миризми и токсични газове, осигурява чист въздух и бодрост у дома, в автомобила или офиса. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други електрически уреди в помещението. Ароматизира въздуха с лечебно и освежаващо действие. С 4 избираеми работни режима. Препоръчва се да бъде ползван в малки помещения с недобро проветрение, като стаи с възрастни хора и деца, офиси, стаи на пушачи, автомобили, в семейства с домашни любимци, при хора с дихателни алергии, в новообзаведени жилища, отделящи токсични газове от бои и лакове. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994

Галерия

Мини комплексен въздухопречиствател - мултифункционален НЕРА въздухопречиствател за дома, офиса и автомобила
Мини комплексен въздухопречиствател - мултифункционален НЕРА въздухопречиствател за дома, офиса и автомобила
Мини комплексен въздухопречиствател - мултифункционален НЕРА въздухопречиствател за дома, офиса и автомобила

Подобни обяви

  • Цена: 59.70
  • Контакти: ТехноМаг
  • 02/4224228; 0884386878
  • www: https://tehnomag.net/eshop.php
  • Създадена:
  • Изтича: 12.03.2019 00:00
  • Преглеждания: 36