Внимание! Тази обява е с изтекла валидност.

Геохидродинамика

Софийската фирма ГЕОХИДРОДИНАМИКА работи по хидрогеоложки проекти, проучване на подземни води, експлоатационни схеми geohidrodinamika.com. Адрес: ж-к Люлин 6, бл.611, вх.Б, ап.37, тел: 02/9279581, 0897999585.
ГЕОХИДРОДИНАМИКА geohidrodinamika.com е софийска фирма, която работи по мониторинг на подземни води,  извършва хидрогеоложки проучвания,  екологични оценки. Контакти: ж-к Люлин 6, бл.611, вх.Б, ап.37, тел: 02/9279581, 0897999585.

Подобни обяви