Внимание! Тази обява е с изтекла валидност.

Лаборатория ФЛОУТЕСТ за проверка на разходомери за газ

В гр. Търговище се намира фирма Флоутест, която реализира измервания в сферата на турбинните и ротационни разходомери и проверява изправността от 0.4 m3/h ÷ 2500 m3/h. Прилага модерни методи за регулиране на несъответствия. За връзка flowtest.point.bg, бул. 29 януари, Тел: 0887 314 834.

Подобни обяви