Внимание! Тази обява е с изтекла валидност.

Сатурн 2 ООД

„Сатурн 2” ООД притежава сетрификат за направа и монтаж на слаботокови и силнотокови електрически инсталации и видеонаблюдение по ISO 9001:2008 от Global Certification Services, с дата на одобрение 25.03.2009 год.
Фирмата за изграждане и ремонт на силнотокови и слаботокови електрически инсталации „Сатурн 2” ООД е регистрирана в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България. Освен това дружеството се придържа отговорно към всички изисквания на нормативните актове по осигуряване на безопасна работна среда и защита на служителите от трудови злополуки.

Подобни обяви