Внимание! Тази обява е с изтекла валидност.

Нотариус Светлозар Здравков Николов

Нотариални покани - изготвяне и заверка на пълномощни, договори, нотариална заверка, заверка на преписи, изготвяне и проверка на документи, прехвърляне на собственост / МПС и други нотариални услуги на територията на град Велики Преслав, може да извършите в кантората на нотариус  Светлозар Здравков Николов.

Подобни обяви