Внимание! Тази обява е с изтекла валидност.

Сатурн 2 ООД

Фирма „Сатурн 2” ООД е създадена в края на 1991 год., с основна предмет на дейност – изграждане и ремонт на силнотокова и слаботокови електрически инсталации.  Фирмата започва дейността си, като ЕТ, но през 2003 год. се преобразува в ООД. Основател, собственик и управител на дружеството е инж. Атанас Стамболиев. През годините дружеството доказа, че е надежден и сигурен партньор в сферата на дейносттта си.

Подобни обяви