Внимание! Тази обява е с изтекла валидност.

Община Ивайловград

Алкомет продава качествени алуминиеви тръби, горещо пресовани и валцовани изделия от алуминий, елоксирани и боядисани профили и листа - www.alcomet.eu. Фирмата е с адрес в гр. Шумен, Индустриалната зона 2, тел.: 054 858 601.

Подобни обяви